Suspès l’atorgament de llicències, comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial del districte de Sant Martí

27 de desembre de 2023
Comparteix
Temps de lectura
44"

A data de 21 de desembre, la Comissió de Govern ha adoptat l’acord de Suspensió de l’atorgament de llicències, comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades als epígrafs següents de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública (OMAECP) i l’Ordenança d’establiments alimentaris, del districte de Sant Martí.

Aquest acord afecta a tres àmbits del districte, amb diferents intensitat de suspensió. En els plànols podreu trobar informació detallada de l’àrea afectada.

El departament ha informat que no hi ha cap exclusió respecte d’activitats o obres en tràmit, només s’exclouen dels àmbits els mercats municipals. Els sistemes municipals, portal d’informació urbanística i tràmit de consulta prèvia d’activitats estan ja actualitzats d’acord amb aquesta suspensió.