Informes d’idoneïtat tècnica

ITTs

Requisits

Segons l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO 2011), entre d’altres cal sol·licitar un Informe d’Idoneïtat Tècnica en els següents casos:

  • Intervencions que afectin o modifiqui puntualment l’estructura de l’edifici.
  • Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.
  • Instal·lació de grues de construcció i de muntacàrregues.
  • Reforma interior de local o habitatge.
  • Obres majors.
  • Reforma de façana.
  • Instal·lació de rètols i marquesines.
  • Instal·lació i muntatge de bastides i altres elements auxiliars d’obra.

 

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS IITS
tràmitar IIT

COM REALITZAR ELS INFORMES D’IDONEÏTAT TÈCNICA

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, actuant com a entitat col·laboradora habilitada, realitza la revisió tècnica de projectes i documentació tècnica, amb l’objectiu d’obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). Aquest IIT és necessari per a la consecució del permís d’obres davant l’Ajuntament de Barcelona.

Consulta les fases per obtenir el permís d’obres al  Cercador de documentació i coneixement.

 

Ves al Tecnovisat Alta tècnics no col·legiats