Comissions tècniques

CTE

Comissió Tècnica de l’Enginyeria

President: Lluís Martin Batlle
Vicepresident: Lluís Obiols Canut
Secretari: Xavier Urbano Trias

Comissió enfocada a canalitzar i portar a bon terme les inquietuds i necessitats de tots els col·legiats i potser, fins i tot, dels professionals no col·legiats. La participació de tots és imprescindible e irrenunciable.

Comissió Tècnica de l’Enginyeria Enginyers BCN
CMAS

Comissió de Medi Ambient i Seguretat

President: Miguel Ángel Elcacho Colomé
Vicepresidenta: Clàudia Álvarez Alonso

Aquesta Comissió, formada per companys de forma voluntària i desinteressada, treballa amb molta il·lusió per aportar a la resta del col·lectiu l’experiència i els coneixements que com a professionals tenen d’aquestes matèries.

Estem convençuts que el progrés, la seguretat i la protecció del medi ambient són objectius compatibles, que cal tenir present en totes les tasques que pels nostres coneixements i atribucions podem desenvolupar i que aconseguint-los, a més de fer-nos mereixedors de la responsabilitat i la confiança que la societat ens ha dipositat, donarem compliment al compromís que tots plegats tenim davant de l’exigència històrica i social d’assolir un món més sostenible, com a exemple i herència per a les generacions futures.

Comissió de Medi Ambient i Seguretat Enginyers BCN
QUALITAT

Comissió de Qualitat i Innovació

President: Xavier Cazorla Rodrigo
Vicepresident: Carles Torras i Garcia
Secretari:  Lluís Duran i Masip

La Comissió està formada per companys dedicats a tots els àmbits, responsables de qualitat, assessors, auditors de sistemes de gestió, etc., alguns amb molta experiència professional i altres que tot just s’inicien en aquesta gestió.

La nostra visió és ser un referent del coneixement de la Qualitat i la Innovació pel Col·legi i per la Societat en general, facilitant el seu coneixement i difusió. Ser un fòrum de debat obert a tot el Col·legi on les experiències flueixin i es transmetin d’uns companys als altres. La nostra missió és divulgar la cultura de la Qualitat i la Innovació.

Comissió de Qualitat i Innovació Enginyers BCN
COSCIE

Comissió de Seguretat contra Incendis i Emergències

Presidenta: Laia Lièbana Tardío
Vicepresidenta: Dolors Costa Molins
Secretari: Oscar Rosique Hernández

És el grup de tècnics de diferents especialitats o generalistes, que treballen en el sector de la seguretat en la protecció contra incendis o tenen interès per aquesta activitat transversal, establint un espai de trobada per compartir experiències, coneixements o per aprendre, en aquest vast camp.

La comissió està formada per companys/es que, principalment treballen en el sector o que simplement volen saber o canviar la seva orientació professional.

La comissió es reuneix mensualment, segons un calendari establert. En aquest espai de trobada, s’exposen les novetats legislatives, interpretacions de les normes de protecció contra incendis i casos particulars d’aplicació. Això permet trobar argumentacions i justificacions en alguns casos que creiem que cal resoldre.

Les reunions són principalment tècniques, però el que volem és crear un espai de trobada amena, còmode, d’interès i de relacions humanes entre companys.

Més informació

Comissió de Seguretat contra Incendis i Emergències Enginyers BCN
PAU I PC

Comissió de Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil

President: Toni Izquierdo Buera
Vicepresident: Miguel Ángel Gutiérrez García

La finalitat és posar en comú la interpretació de les normes per part del col·lectiu que participa a la Comissió i la resolució de dubtes que es poden plantejar en l’exercici de la professió.

És una Comissió oberta a totes les persones amb capacitat d’aportació i esperit de participació. D’acord amb la Normativa de Comissions, que en el cas dels no col·legiats podran participar a les reunions, però no tindran dret de vot.

Tenim la sort de comptar amb biòlegs, ambientòlegs, directors de seguretat, especialistes en PRL, bombers i altres especialitats que ens completen amb la seva experiència, punt de vista i vivències.

Comissió de Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil Enginyers BCN