Servei de lloguer d’ aparells de mesura

Per facilitar les tasques de comprovació i certificació que s’han de fer com a complement de l’actuació professional, el Col·legi posa a disposició dels usuaris tècnics autoritzats el Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura, els quals estan degudament calibrats.

Poden accedir al servei els usuaris col·legiats i no col·legiats amb formació tècnica.

Aparells de mesura disponibles

Analitzador de xarxes elèctriques MYeBOX-1500

L’analitzador portàtil de xarxes elèctriques MYeBOX-1500 és configurable des d’una APP i/o una web, les quals es connecten al dispositiu per visualitzar les dades mesurades en temps real, configurar completament l’equip, iniciar o aturar el registre de dades, enviar les dades registrades a la plataforma MYeBOX® Cloud i fins i tot accedir a les dades de la memòria per visualitzar-los de forma gràfica o en taules.

MÉS INFORMACIÓ

Maleta de verificacions d’instal·lacions elèctriques

La maleta de verificacions d’instal·lacions elèctriques està formada pels següents aparells: transformador tenalla, multímetre, detector de tensió, luxímetre i comprovador d’instal·lacions elèctriques multifunció.

MÉS INFORMACIÓ

Luxímetre Gossen Panlux Electronic 2

El luxímetre és un instrument per a la mesura de nivells d’il·luminació en un punt o una superfície determinats.

MÉS INFORMACIÓ

Anemòmetre amb termòmetre

L’anemòmetre amb termòmetre és un instrument per mesurar la velocitat i la temperatura de l’aire.

MÉS INFORMACIÓ

Font sonora Omnipower 4292

La font de soroll rosa Omnipower 4292 de Brüel és un patró que, utilitzat juntament amb un sonòmetre analitzador de classe 1, mesura el nivell d’aïllament d’un local determinat.

MÉS INFORMACIÓ

Analitzador de xarxes elèctriques, AR.6

L’analitzador de xarxes elèctriques AR.6 de Circutor és adequat per fer anàlisi de consums en xarxes elèctriques, de corbes de càrrega i de pertorbacions de tensió. A més, també permet la visualització de les formes d’ona, l’estudi d’harmònics, la mesura de flicker, així com realitzar les mesures necessàries per auditories d’eficiència energètica.

MÉS INFORMACIÓ

Equip Multifunció Testo 435-2

L’equip multifunció 435-2 de Testo és un instrument de medició de condicions ambient, per avaluar la qualitat de l’aire interior i comprovar i ajustar sistemes de ventilació i aire condicionat. Destaca pel seu eficaç procés de medició. Els menús controlats per sonda i els perfils d’usuari seleccionables asseguren el funcionament més senzill possible.

MÉS INFORMACIÓ

Sonòmetre 2250

 

El 2250 de Brüel & Kjaer és un sonòmetre integrador tipus I que proporciona uns mesuraments en terços d’octava (des de 12,5 Hz fins a 16 kHz). Disposa d’un disseny ergonòmic amb pantalla tàctil i d’un sistema d’emmagatzematge d’arxius, molt similar al que utilitza Windows.

MÉS INFORMACIÓ

Mesurador de CO2

Aquest mesurador de CO2 és de la marca TESTO, model 440, i consta de les característiques següents:

Intuïtiu: menús de mesurament clarament estructurats pel mesurament a llarg termini, com ara la concentració de CO2, per tal de determinar la qualitat d’aire interior (RITE).

MÉS INFORMACIÓ

Avís per accedir al lloguer d’aparells de mesura

  • Estar donat d’alta del servei. (Emplenar el full d’inscripció)
  • Haver rebut la formació gratuïta en línia prèvia sobre l’aparell que es vol llogar en cas que aquest ho requereixi. Trobaràs la informació específica seleccionant cadascun dels aparells.

 

La reserva de l’aparell s’ha de fer amb un mínim de dos dies d’antelació a la data de recollida. L’aparell es podrà tenir un màxim de cinc dies laborables, segons el calendari i els horaris del Col·legi.