Sala de premsa

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) col·labora amb els mitjans de comunicació per acostar el món de l’enginyeria a la societat.

Alguns dels temes en els quals els enginyers de l’àmbit industrial intervenen són:

 • Energies alternatives i estalvi energètic
 • Situacions que afectin el medi ambient com ara contaminacions, abocaments, residus, etc.
 • Reglament de baixa tensió
 • Vehicles diversos
 • Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
 • Indústria 4.0
 • Innovació
 • Accidents a causa d’explosions, deflagracions, inundacions, esfondraments i, en general, qualsevol sinistre relacionat amb possibles deficiències o avaries en instal·lacions de gas, aigua o electricitat
 • Altres

Contacta amb nosaltres

Contacta amb el nostre departament de Comunicació per a possibles consultes:

 • Montserrat Vila, cap del Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting
  mvila@ebcn.cat
 • Olga Fernández, Àrea de Comunicació i Màrqueting
  ofernandez@ebcn.cat

Tel. 934 96 14 20