Responsabilitat social corporativa

Propòsit

Proposta de valor

La proposta de valor d’ENGINYERS BCN és esdevenir el Col·legi de referència de l’enginyeria de l’àmbit industrial a Catalunya, vetllant per què l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de l’enginyeria tècnica industrial, per garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, així com la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals.

La finalitat del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona és l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

ENGINYERS BCN va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi al 2021, per la seva contribució a la professió i al conjunt de la societat.

Missió, visió i valors
iniciatives

Accions

Entitat certificada en qualitat i medi ambient:

 • Certificat ISO 14001:2015. “UNE-EN ISO 14001:2015 Sistema de gestió ambiental”: Norma de l’Organització Internacional de l’Estandardització per a la gestió ambiental.
 • Certificat ISO 9001:2015. “UNE-EN ISO 9001:2015 Sistema de gestió de la qualitat”: Norma de l’Organització Internacional de l’Estandardització per a la gestió de la qualitat.
 • Segell de Qualitat IQ: compliment dels estàndards de qualitat web de l’Agència de Qualitat d’Internet.

Col·laboracions no lucratives:

 • 0,7% a projectes de desenvolupament social.
 • Cessió d’espais publicitaris a organitzacions no lucratives.
 • Accions de patrocini i mecenatge a organitzacions culturals i socials.

 

Comissions de règim especial:

 • Ajuts socials
 • Deontologia professional
 • Per la igualtat
premis

Premis ENGINYERS BCN – Enginyeria i Societat

 • Millors Treballs Finals de Grau (TFGs): el Col·legi premia els treballs, fomentant els valors indispensable per a l’excel·lència d’un projecte: qualitat, innovació, sostenibilitat i adequació a la normativa.
 • Premi empresa innovadora
 • Premi col·legiat de l’any
 • Premi Josep M. Cabestany
ODS

Objectius de desenvolupament sostenible

Els ODS són objectius de desenvolupament sostenible marcats per les Nacions Unides  el 25 de setembre de 2015 i amb l’any 2030 com a horitzó per al seu assoliment. Giren entorn a tres eixos fonamentals: la igualtat entre les persones, la protecció del planeta i la prosperitat social a nivell global.

El Col·legi es suma a aquesta iniciativa i treballa en aquells objectius que té al seu abast: igualtat, educació, energia, treball, indústria, sostenibilitat i consum.

 

objectius de desenvolupament sostenible ods roda
Estratègia

Bon govern

 • Millorar i potenciar els canals de comunicació entre col·legi i col·legiats, així com entre els col·legiats.
 • Seguir garantint la confidencialitat i la protecció de dades i, alhora, fer-ho compatible amb la nostra trasparència.
 • Integrar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en l’estratègia i la gestió diària del Col·legi, posant en valor el compromís amb els col·legiats, així com amb els altres grups d’interès i l’entorn social i ambiental.
Equip

Àmbit laboral

 • Coneixement de la professió i de la realitat de l’Enginyeria.
 • Impulsar una cultura d’organització i les eines específiques que permetin garantir la prestació d’un servei de qualitat. Fer-ho de manera compatible amb les necessitats de conciliació de la vida laboral.
 • Continuar cuidant el desenvolupament de la feina en el marc de la prevenció de riscos laborals i adaptar-lo a les noves activitats i maneres de treballar.
Societat

Àmbit social

 • Potenciar el rol del Col·legi com a referent per impulsar i vertebrar l’acció social i el compromís amb la societat del món de l’Enginyeria.
medi ambient

Àmbit ambiental

 • Mesurar i entendre millor l’impacte ambiental del Col·legi i desenvolupar accions per compensar els efectes negatius, tenint sempre presents els Objectius de Desenvolupament Sostenibles.
 • Fer del Col·legi un actor de referència en la reducció dels impactes ambientals negatius i de l’impuls dels impactes positius a través de la sensibilització, la formació i les eines adreçades als col·legiats.
economia

Àmbit econòmic

 • Donar resposta a les necessitats i expectatives dels col·legiats en un entorn dinàmic i canviant per tal de garantir-ne la satisfacció.
 • Integrar els criteris d’RSC en la cadena de valor: en la compra a proveïdors, en els serveis prestats, així com en els esdeveniments organitzats pel Col·legi.