RD 612/2024 – Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens

10 de juliol de 2024
Comparteix
Temps de lectura
15"

En data 3 de juliol de 2024 ha estat publicada al BOE la disposició següent:

• Reial decret 612/2024, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Podeu consultar aquí la publicació.