Mutualitat de previsió social per als perits, enginyers tècnics industrials i graduats en enginyeria (MUPITI)

MUPITI és l’abreviatura de l’entitat denominada MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL DE PERITS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS A PRIMA FIXA, una institució mutual de previsió social de prima fixa, benèfica i sense ànim de lucre, oberta al col·lectiu de l’enginyeria i, des de juny del 2014, oberta també a qualsevol persona física o jurídica.

NOTÍCIES

PROMOCIONS

MUPITI PROFESSIONAL. Com a Sistema alternatiu al RETA

Mupiti Professional és el sistema de cobertures de Mupiti alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), d’acord a la disposició addicional dinovena del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que estableix la regulació del sistema de prestacions i cotitzacions de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA respecte als professionals col·legiats.


Qui ho pot subscriure?
Poden subscriure “Mupiti Professional” els Perits, Enginyers Tècnics Industrials i els Graduats en Enginyeria incorporats al Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona que iniciïn l’exercici de l’activitat professional per compte propi, i per a això, optin per Mupiti com a alternativa a l’afiliació i/o alta en el RETA.

Cobertures que ens ofereix:

  • Jubilació
  • Defunció
  • Incapacitat Permanent Absoluta per tota professió
  • Incapacitat Permanent Total per la professió habitual
  • Incapacitat Temporal, inclou prestacions de maternitat, paternitat i risc d’embaràs.

Fins al 4,5% de bonificació per portar a Mupiti el teu pla de pensions

Vols una alta bonificació per traspassar el teu pla de pensions a Mupiti? I, a més de la bonificació, voleu tenir garantit el tipus d’interès?

Aprofita! Només fins al 15 de juny del 2024.


Consulta’ns si tens dubtes.