La professió

Professions col·legiades a
ENGINYERS BCN

Grau en Enginyeria de l’àmbit industrial:

 • Biomèdica
 • Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte
 • Elèctrica
 • Electrònica i Automatització Industrial
 • Energia
 • Materials
 • Mecànica
 • Mecatrònica
 • Organització Industrial
 • Química Industrial
 • Tecnologies Industrials
 • Tèxtil – Tecnologia i Disseny Tèxtil
 • Noves titulacions de Grau d’Enginyeria de l’àmbit industrial
 • Automoció
 • Energies renovables i Eficiència Energètica

 

Enginyeria Tècnica Industrial en les especialitats:

 • Electricitat
 • Electrònica Industrial
 • Mecànica
 • Química Industrial
 • Tèxtil

 

Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial

Pèrits Industrials

ELS NOSTRES ENGINYERS

Els Graduats en Enginyeria de les nostres especialitats, els Enginyers Tècnics Industrials i els Enginyers Tècnics en Disseny Industrial, es caracteritzen per la seva versatilitat. Treballen en instal·lacions, peritatges, productes, prestacions estètiques, llicències d’activitats, projectes i un llarg etcètera. El dia a dia de qualsevol ciutadà està molt lligat a la feina d’aquests tècnics. Són professionals que estan en disposició de portar a terme el projecte, construcció, muntatge i manteniment de qualsevol producte, estructura o sistema, ja sigui mecànic, elèctric, electrònic o químic, entre d’altres.

Els enginyers col·legiats desenvolupen la seva activitat en àmbits molts diversos: llicències d’activitats, instal·lacions elèctriques, homologacions de vehicles, instal·lació d’ascensors, instal·lacions tèrmiques, etc.

Treballen en activitats professionals com ara l’empresa, l’ensenyament o la funció pública. Desenvolupen funcions relacionades amb la gestió de projectes, l’R+D+i, la qualitat, la gerència, comercials o formatives, entre d’altres.