Comissions de règim especial

IGUALTAT

Comissió per la Igualtat

La Comissió per la Igualtat estarà liderada per membres de la Junta de Govern del Col·legi i de la direcció.

Com a comissió social, implica a tots els col·legiats. És una necessitat transversal i les seves actuacions s’enfocaran en promoure activitats que fomentin la igualtat destacant les que tenen a veure amb el treball, la formació i la conciliació personal i familiar.

La visibilització del talent femení és una tasca necessària. Es treballarà perquè les enginyeres participin de forma paritària en totes les activitats del Col·legi.

Estarem a prop d’institucions, organismes, empreses i associacions que, com la Intercol·legial, treballen per la paritat efectiva entre dones i homes. Volem sumar i seguir, per tant, l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Comissió per la Igualtat Enginyers BCN
AJUTS SOCIALS

Comissió d’Ajuts socials

President: Joan Garreta Piera
Vicepresident: Eduard de Antonio Estalella
Secretari:
Gonçal Corral Miquel
Vocal: Manuel Torà Roige

La finalitat d’aquesta Comissió, entre d’altres, és la de col·laborar amb la Junta de Govern a promoure les mesures oportunes que permetin l’ajut a col·legiats i familiars.

La Comissió està en actiu des de la seva creació i gràcies al fons creat, amb la col·laboració de tots els col·legiats, ha pogut resoldre diverses peticions de col·legiats i familiars.

Comissió d'Ajuts socials Enginyers BCN
Deontologia i comptes

Comissions estatutàries

Són Comissions Estatutàries regulades pels Estatuts col·legials. Conformen aquests grup la Comissió de Revisió de Comptes i la Comissió de Deontologia i Ètica Professional. Per a més informació sobre aquestes comissions, cal contactar amb el Col·legi.