S’aprova la modificació puntual del Pla especial urbanístic a Ciutat Vella

31 de gener de 2023
Comparteix
Temps de lectura
39"

El dia 11/01/2023 es va publicar al BOPB: L’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats al districte de Ciutat Vella.

S’acorda exposar-la al públic pel termini d’un mes. Prorrogar l’acord de suspensió de les llicències per a la instal·lació o ampliació d’activitats regulades en els epígrafs corresponents a activitats de pública concurrència, establiments amb impacte nocturn, consum de proximitat, establiments alimentaris, aliments, venda a l’engròs amb magatzem no frigorífic de conservació.

Exclouen de la suspensió les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a l’exercici d’activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió potestativa prèvia, entre d’altres.