S’actualitza l’Eina Unificada per la verificació del DB-HE 2019

30 de maig de 2023
Comparteix
Temps de lectura
42"

Dins del marc normatiu del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) s’ha modificat l’Eina Unificada LIDER/CALENER (HULC) que facilita la verificació del CTE DB-HE 2019 i emet un informe per a la Certificació energètica d’edificis.

Aquesta nova versió incorpora com a novetats principals l’eliminació del límit d’espais per al càlcul d’hores fora de consigna i demanda no coberta en edificis GT, la correcció del càlcul de la transmitància de tancaments en contacte amb el terreny segons la norma UNE-EN ISO 13370, la possibilitat de definir i utilitzar horaris personalitzats per a edificis de terciari a VYP i l’identificació als informes del perfil usat en cada espai, així com la correcta comprovació del límit de 1000 m2 construïts per a l’aplicació de l’HE5.

Consulta tota la informació en aquest enllaç.