Publicats els requisits d’etiquetatge energètic dels condicionadors d’aire