Publicat el Decret de desplegament de la Llei de Seguretat Industrial a Catalunya

9 de novembre de 2023
Comparteix
Temps de lectura
34"

En data 9 de novembre s’ha publicat al DOGC l’aprovació del Decret 192/2023, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Aquesta disposició reglamentària té una importància extraordinària pel nostre col·lectiu ja què representa el desplegament de la Llei 9/2014 de seguretat industrial. El decret està dividit en 7 títols, 12 disposicions addicionals, 7 transitòries, 2 derogatòries, 4  finals i 5 annexos.

L’Annex 2 inclou 12 instruccions tècniques addicionals (ITA) que recullen el desplegament reglamentari dels diferents àmbits de la seguretat industrial a Catalunya.

El Col·legi organitzarà diferents jornades i accions formatives destinades a que els col·legiats puguin conèixer de primera mà els principals detalls d’aquest important decret.