Publicada nova nota aclaridora per a realitzar la inscripció al RITSIC d’instal·lacions en servei segons el Decret 192/2023

6 de maig de 2024
Comparteix
Temps de lectura
55"

La Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) ha publicat una nota aclaridora que amplia l’indicat a l’article 9 del Decret 192/2023 de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, recollint alguns dels conceptes que apareixien a les diverses Instruccions relacionades amb aquesta matèria que van quedar anul·lades arran de l’entrada en vigor de l’esmentat Decret.

Els principals aspectes recollits a la nota són els següents:

  • Es defineix el contingut de la Memòria Tècnica Simplificada (MTS) que haurà d’estar signada per un tècnic competent.
  • Qualsevol instal·lació que estigués en servei abans de l’entrada en vigor del reglament que li sigui d’aplicació i no inscrita al RITSIC pot acollir-se a aquest tràmit.
  • Les instal·lacions que es tramitin per aquesta via, hauran de passar inspecció per part d’un Organisme de Control amb caràcter obligatori (li correspongui o no inspecció periòdica d’acord al seu reglament) i l’abast de la mateixa correspondrà al d’una inspecció periòdica.

Podreu trobar la nota al següent enllaç.