PUBLICADA NOVA NOTA ACLARIDORA D’HARMONITZACIÓ DE CRITERIS ENTRE EL DECRET 192/2023 I LA NOVA AEM-1

23 de maig de 2024
Comparteix
Temps de lectura
34"

Arran de la publicació del RD 355/2024 pel qual s’aprovava la ITC AEM 1 “Ascensors”, la Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) ha publicat una nota aclaridora d’harmonitzar els criteris establerts a la ITA -1 del Decret 192/2023.

Els principals aspectes recollits a la nota són els següents:

  • S’especifica els terminis de les visites que han de fer les empreses conservadores per al manteniment preventiu dels ascensors.
  • Especifica la realització d’inspecció periòdica en el tràmit de canvi de conservador.
  • Detalla la inscripció d’ascensors en ús i no registrats.
  • Aclareix les mesures de seguretat addicionals que s’han d’implementar als ascensors.

Podreu trobar la nota al següent enllaç.