Nova nota aclaridora sobre Inspeccions Periòdiques d’instal·lacions PCI sota el reglament d’AT

15 de desembre de 2023
Comparteix
Temps de lectura
41"

La Subdirecció General de Seguretat Industrial ha publicat la nota aclaridora NA-PCI_3-2023 sobre les Inspeccions Periòdiques reglamentàries de les instal·lacions de Protecció Contra Incendis de les instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió.

L’objectiu d’aquesta nota és clarificar el principi de jerarquia normativa així com el procediment a seguir en aquelles instal·lacions on sigui d’aplicació el RD 337/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió (RAT), que a la seva vegada es trobin contingudes en d’altres edificacions on, amb caràcter supletori i en matèria d’incendis, també sigui d’aplicació algun dels següents reglaments: RSCIEI, CTE i/o RIPCI.

Podreu trobar aquesta nota, així com d’altres similars en aquest enllaç.