La figura del tècnic competent es posa en valor amb el nou model d’ELEC-4

23 de maig de 2024
Comparteix
Temps de lectura
1' 13"

Arran de l’entrada en vigor del Decret 192/2023 de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’han modificat diversos models de formularis per tal d’harmonitzar-los amb l’article 19.7 del mateix, en relació a la tramitació administrativa aplicable. Un dels models modificats és l’ELEC-4: Certificat de direcció i acabament d’obra d’instal·lació elèctrica en baixa tensió. El nou format de document s’adequa l’ordre d’actuació que ha de seguir qualsevol instal·lació quan sigui preceptiva la intervenció d’un tècnic competent:

  • Redacció del projecte: Tècnic competent
  • Execució de la instal·lació: Empresa Instal·ladora degudament habilitada
  • Inspecció inicial (quan s’escaigui): Organisme de Control
  • Final de la instal·lació: Director Tècnic competent

Així doncs, el nou model ELEC-4 incorpora els respectius camps de dades corresponents tant de l’empresa instal·ladora com de l’organisme de control (per aquelles classificades com a P1 segons la ITA-12 del Decret 192/2023), de forma que sempre sigui el Director tècnic qui, a través del seu certificat, doni per tancada l’execució de la instal·lació. A banda d’aquesta novetat, també s’afegeixen d’altres dades rellevants de la instal·lació com la potència màxima admissible, la tensió de la instal·lació i el nombre de circuits del quadre principal.

Podeu descarregar-vos el nou model al web de Canal Empresa: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-electriques-de-baixa-tensio-posada-en-servei-modificacions-i-baixa