ESTABLERT EL PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ PER RECLAMACIÓ DE COMPTADORS