Es fan públics els criteris complementaris per l’activitat inspectora dels operadors d’estacions d’ITV