Determinats els contractes en què s’ha d’aplicar la metodologia BIM