Comunicat important en relació a la gestió de les autoritzacions ambientals

2 de novembre de 2023
Comparteix
Temps de lectura
39"

En data 4 de novembre de 2022, s’ha rebut una comunicació per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en relació a les conclusions sobre les Millores Tècniques Disponibles (MTD) per a la indústria de transformació de metalls fèrrics. Dins aquesta comunicació s’indica que, “d’acord amb el previst a l’article 62.4.e de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en el supòsit que ho exigeixi la normativa ambiental aplicable, és procedent iniciar un procediment de revisió anticipada de l’autorització ambiental. Per tant, s’emetran un seguit de resolucions individuals per a cadascuna de les activitats afectades per a iniciar el procediment de revisió”.

Podeu consultar el text complet del comunicat al següent enllaç.