Aprovat el Pla especial de regulació de les activitats de pública concurrència a l’Eixample