Aprovat el Codi d’accessibilitat a Catalunya

30 de novembre de 2023
Comparteix
Temps de lectura
31"

En data 30 de novembre de 2023 ha estat publicada al DOGC la disposició següent:

El Codi es composa d’onze capítols amb un total de 199 articles i 15 annexos. L’entrada en vigor d’aquest Decret suposa la derogació del Decret 135/1995. Aquesta nova disposició reglamentària incorpora tots els criteris TAAC consensuats al llarg del funcionament de la Taula.

Aquest Decret entra en vigor al cap de 3 mesos de la seva publicació al DOGC, d’acord amb la seva disposició final segona.

El Col·legi organitzarà jornades formatives per explicar aquest Decret.