Aprovat el catàleg de mesures estandaritzades d’eficiència energètica