Aprovades les bases reguladores de la línia d’ajuts a la reindustrialització a Catalunya