Aprovada la nova instrucció tècnica ITC AEM-1 que regula el manteniment i inspecció dels ascensors

15 d'abril de 2024
Comparteix
Temps de lectura
25"

En data 13 d’abril de 2024, ha estat publicada al BOE la disposició següent:

Aquest Reial Decret i la ITC AEM 1 que aprova entrarà en vigor l’1 de juliol de 2024, d’acord amb la disposició final cinquena.