Ampliada la relació de refrigerants autoritzats per a Instal·lacions Frigorífiques