Ampliada la relació de refrigerants autoritzats pel Reglament de seguretat per a instal·lacions