Dades de l'oferta

Informació general

CONSULTOR/A TÈCNIC/A

Ubicació: Barcelona

Descripció

Participar en projectes innovadors que persegueixen la descarbonització dels edificis i la reducció de l’impacte ambiental, tant des de la vessant passiva com la de disseny de sistemes eficients. Els projectes que es desenvolupen amb aquest objectiu poden ser projectes de consultoria, d’enginyeria i també projectes de recerca i innovació.

En la vessant tècnica, es valora l’experiència en la comprensió i modelat d’edificis, així com els coneixements en el disseny i desenvolupament de sistemes energètics. També es valora positivament els coneixements en el disseny de sistemes de producció renovable (solar tèrmica, fotovoltaica, etc).

Com a capacitats transversals, es valora la capacitat de treballar en equip, i dur a terme tasques de manera autosuficient, com a pas previ a la coordinació de projectes, la resolubilitat davant escenaris  i solucions no convencionals i la capacitat de poder treballar en l’àmbit de projectes de recerca.

Condicions
Tipos de contrato: Contracte indefinit
Nivel de experiencia: Indispensable
Jornada: Completa de matí i tarda
Idiomes
Castellà (Indispensable - Alt)
Especialitat
Indiferent
Referència
24-0352-AE