Postgrau de Legalització d’Activitats

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
Del 5 de febrer de 2024 al 29 d'abril de 2025
Tipus
En línia
Durada
225 hores

Organitzat per

Aquest Postgrau s'ha organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)la Universitat de Lleida (UdL)

       

       

Objectius

Us oferim el primer Postgrau de Legalització d’Activitats que existeix a l’estat. Respon a l’evolució d’un curs, àmpliament consolidat, realitzat per ENGINYERS BCN amb més de 10 anys d’existència.

 

La necessitat d’ampliar temes, tractar camps nous i necessaris com el BIM i la complexitat dels diferents àmbits ha portat a crear aquest Postgrau amb una durada de 225 h.

 

És un Postgrau dedicat a enginyers i al món de les activitats en general ja sigui per fer legalitzacions, des del vessant de l’administració pública o de les entitats de control.

 

Està orientat a professionals universitaris que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d’activitats o a enginyers amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball. També està pensat per a professionals que es volen actualitzar en la tramitació electrònica, posada al dia en la normativa i procediments administratius de tramitació de llicències d’activitats actuals.

 

Es donarà una visió general de la normativa que afecta les activitats i més concretament sobre la legalització, la tramitació i els requeriments necessaris per a posar-les en marxa. També es tracten temes com el BIM o l'administració electrònica i d’altres de col·laterals com les obres associades, les instal·lacions o altra normativa que pot afectar com temes sanitaris, de salut laboral o Protecció Civil.

 

Punts claus:

 

1. Conèixer tot el necessari per a poder responsabilitzar-se d’un projecte d’activitats.

2. Actualitzar els coneixements sobre la tramitació actual, les normatives d’aplicació i les diferents interpretacions, per a professionals amb experiència però que els hi cal estar al dia.

3. Tenir un coneixement ampli sobre la normativa de referència i la tramitació de projectes d’activitats.

4. Conèixer l’estructura i contingut d’un projecte d’activitats

5. Tenir una base documental amplia de normatives, de documents interpretatius i d’ampliacions dels diferents temes per a una millor aplicació de les diferents tipologies d’activitats.

6. Conèixer les dades importants de cada una d’aquestes normatives sectorials

7. Agafar criteri i tenir en compte les diferents interpretacions de la normativa

8. Tenir coneixement sobre matèries noves, actuals i de futur: BIM, administració digital, etc.

9. Veure exemples i solucions als diferents aspectes de les activitats

10. Aprendre a integrar activitats, obres i instal·lacions

11.  Prendre consciència del que representa aquesta professió

12.  Donar eines als tècnics per a desenvolupar totes les tasques relacionades amb les activitats.

Destinataris

Professionals universitaris (preferentment enginyers) que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d'activitats o amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball. També està pensat per a professionals que es volen reciclar, actualitzant-se en la tramitació electrònica, la posada al dia en la recent normativa i nous procediments administratius de llicències d'activitats. 

 

Programa

MÒDUL 1.  Tramitació d'activitats

 

Tema 1: Introducció a les normatives d’activitats i legalitzacions relacionades. Normativa de referència: europea, catalana, de Barcelona i espanyola. Marc actual de la normativa d'activitats: medi ambient, incendis, espectacles, Llei de facilitació, obres associades.

 

Tema 2: Tramitació dels projectes d'activitats mediambientals. L20/09 ambiental, RD 815/13 d’avaluació ambiental, Estudi impacte ambiental.

 

Tema 3: Tramitació dels projectes d’activitats d’espectacles.

 

Tema 4: Tramitació dels projectes d’activitats per la llei de facilitació.

 

Tema 5: Tramitació dels projectes ambientals a Barcelona. OMAIIA.

 

Tema 6: Tramitació dels projectes d’incendis, àmbit Catalunya, àmbit Barcelona.

 

Tema 7: Tramitació a BCN Ordenança d'obres ORPIMO. Tramitació de les obres: Informes d'idoneïtat tècnica. Tramitació de les obres a la resta de Catalunya 

 

Tema 8: Tramitació de les instal·lacions associades a l'activitat: BT, RITE, pressió, etc.

 

Tema 9: Coordinació transversal dels projectes i legalitzacions en MA, espectacles, facilitació, incendis i obres associades. 

 

Tema 10: Cerca guiada de tràmits. Tramitació electrònica de la documentació.

 

 

MÒDUL 2. Normatives de referència

 

Tema 11. Conceptes urbanístics.

 

Tema 12. Accessibilitat, SUA, Llei 13/2014, Decret 135/1995, TAAC), Reial decret legislatiu 1/2013 i Orden ministerial TMA/851/2021.

 

Tema 13. Normes sectorials d'incendis. Incendis en edificació no industrial – CTE DB SI.

 

Tema 14. Normes sectorials d'incendis. Incendis industrials - RSCIEI.

 

Tema 15. Normatives colaterals a temes d’incendis en activitats: TINSCI, Documents de Referència, aparcaments, bateries elèctriques, etc.

 

Tema 16. Especificacions de l’ORPCI aplicada a les mesures contraincendis de Barcelona.

 

Tema 17. El Reglament de productes de la construcció i la seva repercussió a les activitats.

 

Tema 18. Introducció al disseny prestacional.

 

Tema 19. Normes sectorials d'incendis. Instal·lacions de protecció contra incendis.

 

 

MÒDUL 3. Normatives sectorials

 

Tema 20. Normes sectorials. Vector aire.

 

Tema 21. Normes sectorials. Vector aire: Soroll.

 

Tema 22. Normes sectorials. Vector terra: Residus i Contaminació de sòls.

 

Tema 23. Normes sectorials. Vector aigua: Aigües residuals.

 

Tema 24. Normes sectorials. Vector aire: Contaminació lluminosa.

 

Tema 25. Normes sectorials. Espectacles públics i activitats recreatives.

 

Tema 26. Normes sectorials complementaries. Normatives específiques per activitats concretes.  Xavier Torrent

 

 

MÒDUL 4. Normatives complementàries

 

Tema 27. Normes sectorials complementàries. Normativa sanitària relacionada amb activitat.

 

Tema 28. Normes sectorials complementàries. Normativa APQ, ADR, Atex, accidents majors, protecció civil, PAU.

 

Tema 29. Normes sectorials complementàries. Riscos laborals i la seva relació amb la legalització d'activitats.

 

Tema 30. Aspectes del manteniment posterior.

 

Tema 31. Introducció i primeres nocions del BIM.

 

Tema 32. Accions i temes relacionats amb la constitució, construcció i desenvolupament empresarial: Places elèctriques, punts de càrrega i electrolineres, energies substitutives (gasineres i hidrolineres), cobertes fotovoltaiques. Eficiència energètica (geotèrmia, passiva, aigües pluvials)

 

Tema 33. Càlcul de la petjada de carboni. Taxonomia, responsabilitat ambiental corporativa

 

Tema 34. DL Abstract + Índex d'un projecte d'activitats. Contingut mínim. Normes UNE

 

Tema 35. Visat de projectes, control Col·legial i Responsabilitat Civil

 

Tema 36. Consells sobre la relació amb el client, la visita, el pressupost, el certificat, la fidelització, les tasques posteriors, etc. Consells generals

 

 

MÒDUL 5. Projectes finals

 

Treball de fi de Postgrau

 

 

Si voleu saber més sobre aquest Postgrau, us esperem a tots/es en les sessions informatives que s'han programat els dies:

 

29 de novembre 2023: inscriu-t’hi

20 de desembre 2023: inscriu-t’hi

Impartit per

 

David Jiménez, Enginyer Tècnic Industrial d’Especialitat Elèctrica i MBA per la UPC. Postgrau en Instal·lacions d’Edificació. Cap dels Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN. Director Tècnic del Servei de Certificació de Persones acreditat per ENAC. Nivell Avançat en Protecció Contra Incendis segons l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

 

Jordi Artiga, es enginyer tècnic químic. Màsters en qualitat a la indústria i en plàstics per la UPC. Postgrau de tècniques d’enginyeria de producte per l’ICT. Nivell bàsic d'incendis per Bombers, acreditat per la redacció de PAU local i expert en certificació professional de persones PRO (Acreditat per ENAC) en legalització d'activitats. Actualment, enginyer d’activitats, MA i prevenció a Nadico.Titular d’ArtigaEnginyeria on es realitzen legalitzacions d’activitats, incendis, obres, APQ, residus, etc. Formador i assessor de Cecot pel gremi químic.

 

Grau Baquero, Enginyer industrial per la Universitat de Girona, amb experiència al sector industrial alimentari i en instal·lacions de fred industrial. Doctorat en enginyeria a la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment professor agregat a la Universitat de Lleida impartint assignatures de l'àmbit mecànic i d'automatització industrial.

 

 

Xavier Torrent Foz, enginyer tècnic municipal d’activitats, medi ambient i obres industrials, enginyer tècnic industrial especialitat en electrònica industrial, enginyer en automàtica i electrònica industrial, Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP), postgrau en Acústica Mediambiental. Membre del Comitè de Legalització d’activitats de l’entitat PRO (acreditada per ENAC) de Certificació professional de persones.

 

 

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 2000 €
Preu precol·legiats (en línia): 2000 €
Preu no col·legiats (en línia): 2850 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit
  • Bizum
  • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
    • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
    • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

 

Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import del Postgrau de Legalització d’Activitats en 6 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn una primera quota de 350 €/mes i les cinc restants de 330 €/mes.

Documentació

El curs utilitzarà documents escrits, resums, vídeos explicatius de cada tema, material multimèdia i connexions per videoconferència amb els ponents. S’aportarà tota la pràctica totalitat de normatives vigents relacionada amb cada tema, presentacions interessants i norma derogada per a casos existents que poder ser d’interès.

 

També es facilitaran guies, presentacions i informació annexa als diferents temes.

 

Aquest Postgrau compleix amb els requisits de formació continuada per certificar-se com Tècnic Especialista en Legalització d'Activitats, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. 

Observacions

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i, per tant, en situació de recerca de feina (aturats), i amb més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

 

Observacions:

*La durada del curs es consideren, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius, coneixements del curs i per seguir correctament el temari. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d’altres en què amb menor dedicació tindran suficient. De totes maneres i donada l'amplitud del temari, pot arribar a ser tot el llarg que es vulgui, podent dedicar-hi tant de temps com es vulgui.

 

** Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

 

Durada del postgrau i calendari previst de desenvolupament dels mòduls: 

La duració serà de 225 h

Mòdul 1: 45 h. De febrer a abril de 2024

Mòdul 2: 45 h. D'abril a juny de 2024

Mòdul 3: 45 h. De setembre a novembre de 2024

Mòdul 4: 45 h. De novembre 2024 a febrer de 2025

Mòdul 5: Treball final de Postgrau 45 h. De febrer a abril de 2025

 

Seguiment:

Aquest postgrau, permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents. 

 

Els mòduls es poden realitzar independentment o sense ordre. Per efectuar el mòdul del projecte final és necessari haver realitzat els altres prèviament.

 

El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 edicions. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou.

 

Comunicació alumne-professors:

El sistema de comunicació principal serà mitjançant el fòrum o xat. Per cada mòdul del curs es plantejaran diverses sessions de videoconferències o videotutorials per resoldre dubtes.

 

Hi haurà la possibilitat de rebre una atenció personalitzada de tutoria amb grups reduïts de 4-5 persones per a tractar dubtes comuns del temari. La sol·licitud de participació i les preguntes s’hauran de programar amb uns dies d’antelació.

 

Titulació:

Finalitzat el Postgrau i superada l'avaluació, l'alumne rebrà Diploma amb doble titulació* del Postgrau atorgat per la Universitat de Lleida i Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN). 

 

* Per obtenir la doble titulació és necessari tenir una titulació universitària. 

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.