Fitxa dades de empresa (formació bonificada)

Fitxa agrupada de l’empresa.

Dades identificatives de l'empresa

L'empresa és PIME?
Hi ha una respresentació legal dels treballadors?
És una empresa de nova creació?

Dades del representant legal