Potencia el teu talent amb Tecnoaula

3 d'octubre de 2023
Comparteix
Temps de lectura
2' 48"

El Col·legi et porta tot un mes de noves formacions especialitzades per desenvolupar-te profesionalment. Descobreix com aquestes formacions poden portar la teva carrera al següent nivell:

  • Mesura i avaluació de la contaminació acústica. Aplicació pràctica de la normativa: L’objectiu és conèixer a fons la normativa de protecció envers la contaminació acústica i les metodologies de mesurament de les diferents fonts de soroll, per poder-ne valorar el seu compliment i la realització dels informes tècnics corresponents. Impartit per Eduard Puig, Tècnic del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica – Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Generalitat de Catalunya).
  • Postgrau En Preparació D’Oposicions D’Enginyers Tècnics I Enginyers Graduats De L’Àmbit Industrial Per A Les Administracions Públiques (Generalitat I Ajuntaments Àrea Metropolitana De Barcelona) Formació de postgrau destinada per a totes aquelles persones que es vulguin preparar per a les oposicions a enginyer tècnic industrial de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Impartit per Ricard Parelló, enginyer tècnic industrial, tècnic projectista d’instal·lacions i enginyer Municipal; i Albert Martínez, president de la Comissió de Funció Pública a més de funcionari de carrera de l’administració local des de fa 24 anys. Activitat en línia.
  • Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. Reial Decret 552/2019: El marc de referència d’aquest curs és el recentment aprovat Reial Decret 552/2019. És important conèixer bé quines són les opinions i circumstàncies que fan que aquestes instal·lacions siguin tècnicament i econòmicament viables, segons el marc normatiu actual així com els diferents procediments a tindre en compte un cop realitzada la instal·lació en cas d’inspeccions. Impartit per Rafael Martínez, Industrial Engineer, Management Engineer and Expert Energy Auditor de Vacca Engineering. Activitat en línia.
  • Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus: El curs us ajudarà a aprendre a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs d’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o obra civil. Impartit per tècnics de l’iTec.
  • Formació regulatòria de productes sanitaris: Els productes sanitaris estan regulats i per a poder-se comercialitzar a Europa han d’ostentar el marcatge CE de conformitat d’acord amb els reglaments MDR i IVDR i complir con els reials decrets que estableixen els requisits addicionals a Espanya.En aquesta formació, s’analitzarà la situació actual amb les últimes novetats i actualitzacions relacionades amb les tres bases del marcatge CE. Impartit per Xavier Canals-Riera, Director Tecno-med Ingenieros. Vicepresident SEEIC. Medical Device Consultant, i Claire Murphy, Associate Consultant at Tecno-med Ingenieros.
  • Disseny i legalització d’instal·lacions: Instal·lacions d’equips a pressió. Conèixer la normativa bàsica i la gestió pràctica de seguretat industrial, així com els requisits legals associats i Adquirir els coneixements necessaris per a identificar, entendre, aplicar i avaluar el compliment dels requisits legals en matèria de seguretat industrial per a mantenir les instal·lacions concordes amb la normativa vigent en les organitzacions. Impartit per Josep Maria Pérez, Sales Area Manager a Charlatte Reservoirs.