Maleta de verificacions d’instal·lacions elèctriques

Característiques

La maleta de verificacions d’instal·lacions elèctriques està formada pels següents aparells:

 • Transformador tenalla Clip-0100S
 • Multímetre TES-2700
 • Detector de tensió Volstick Sound
 • Luxímetre TES-1330
 • Comprovador d’instal·lacions elèctriques multifunció Profitest 0S100 II, principals funcions:
  – Mesura de resistència d’aïllament
  – Mesura d’impedància de bucle
  – Mesura de continuïtat
  – Comprovació de proteccions diferencials
  – Mesura de resistència de connexió de terra
  – Mesura del camp giratori
  – Impedància de xarxa, impedància d’aïllament de superfícies: terres, parets…
  – Resistència a terra, tensió, freqüència, corrents d’entrada, de fuga, de compensació…
  – Comprovació d’arrencada de comptadors
  – Determinació de la longitud de cables
  – Determinació de classes de fusibles

Data del lloguer

Selecciona dia d’inici del lloguer de l’aparell i el nombre de dies que el necessites.
Dies de lloguer:
Llogat
No disponible
Festiu
Recollida i entrega fins les 14h
Pre-reservat