Sessió pràctica del comprovador d’instal·lacions elèctriques PROFITEST 0100SII de KAINOS. En línia

Objectius

Familiaritzar-se amb l’ús dels instruments que conformen la maleta de comprovació d’instal·lacions elèctriques i específicament amb el comprovador multi funció PROFITEST 0100 SII, segons la ITC-BT-05 del REBT 2002.

Destinataris

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d’alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a col·legiats d’ENGINYERS BCN.

Programa

  • Continuïtat del conductor de protecció
  • Resistència d’aïllament de la instal·lació
  • Comprovació de proteccions diferencials
  • Impedància de bucle
  • Resistència de terra
  • Assajos de polaritat
  • Corrent de fuites
  • Ús del luxímetre

Observacions