Pòlissa de responsabilitat civil del Col·legi o pòlissa externa. Amb quina tinc millor cobertura?

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
22 de novembre de 2018
a les 19 h
Tipus
Presencial
Lloc
Sala d'actes del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
EBCN TV

Programa

Per poder exercir la professió (ja sigui assalariat, exercici lliure o soci de societat), és obligatori tenir una assegurança de responsabilitat civil professional, que cobreixi els riscos en què es pugi incórrer a causa de l’exercici professional (Llei catalana 7/2006, de 31 de maig)

 

El  Col·legi té contractada amb la companyia Mapfre una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional a la què els col·legiats es poden adherir i mitjançant la qual les seves feines queden cobertes davant de reclamacions, accidents o altres supòsits que es poden presentar durant l’exercici professional.

 

En aquesta conferència s’explicarà la pòlissa que actualment el Col·legi té contractada, els avantatges de disposar d’aquesta pòlissa col·lectiva, supòsits reals de reclamacions, així com el que cal  tenir en compte en cas de contractar una pòlissa externa.

Impartit per

Juan J. Gracia Agis, Advocat i Enginyer Tècnic Industrial, cap de l’Assessoria Jurídica del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 

Albert Ferrer Flaque, Executiu Sènior Marsh, Riscos Financers i Specialties – FINPRO

Virginia Fdez.-Iruegas Pombo, Gerent Claims Practice Marsh, Direcció d'Estratègia Operativa