L’estudi del terreny en un projecte. Geotècnia i contaminació de sòls i aigües

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
28 de Setembre de 2020
a les 18 h.
Tipus
Presencial i videostreaming
Durada
2 hores lectives
Lloc
Sala d'actes del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
EBCN TV

Organitzat per

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs -Delegació de Catalunya i Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

Programa

En la xerrada s'explicarà el marc normatiu que obliga a fer estudis geotècnics per a tots els projectes d'edificació, ja sigui per habitatges com per a obres industrials, així com el contingut mínims i aspectes a tenir en compte en aquests estudis.

També s'explicarà el nou marc normatiu que obliga a fer estudis de contaminació del sòl i aigües subterrànies en els projectes de construcció en els emplaçaments on abans hi ha hagut una activitat industrial o potencialment industrial, així com l'obligatorietat que aquests estudis es facin per empreses homologades. S'explicarà el procediment i marc normatiu.

Impartit per

Sr. Ramon Pérez, President del Col·legi de Geòlegs de Catalunya i Director Tècnic de Tecsol S.L.

Presentació a càrrec de Miquel Darnés, Degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.