Jornada sobre el Nou Reglament d’equips a Pressió

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
23 de febrer de 2022
De 9 a 13.30 h
Tipus
Presencial i videostreaming
Durada
4,5 hores
Lloc
Sala d'actes del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
EBCN TV

Organitzat per

Organitzada conjuntament pel Gremi de Caldereria, Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (ENGINYERS TARRAGONA).

        

Objectius

El nou Reglament d’equips a pressió (REP 2021), Reial decret 809/2021, va entrar en vigor el 2 de gener de 2022, és una revisió del reglament encara vigent, (REP 2008), Reial decret 2060/2008. I en els tretze anys passats des de la seva publicació, hi ha hagut canvis legals que n’aconsellaven la revisió. Alguns d’aquests canvis són la Directiva d’equips a pressió publicada el 2014, la legislació europea sobre classificació, etiquetatge i embalatge de productes (CLP) que va canviar el 2008, o bé la Directiva de Serveis del 2006, que va ser transposada a l’ordenament espanyol el 2009, que ja va suposar certes modificacions del REP 2008 mitjançant el Reial decret 560/2010.


Evidentment, aquesta actualització de les referències legals del REP, important per si mateixa, ha fet que el Ministerio de Industria introduís certs canvis a la normativa dels equips a pressió, els quals demanen una anàlisi detallada.


L’objecte de la Jornada és revisar el nou REP 2021, i fer-ho de tal manera que ajudi els agents del sector a aplicar-lo amb correcció i eficàcia. I, en la mesura que pugui afectar l’organització de les empreses instal·ladores i reparadores (tècnics competents en plantilla), que permeti als seus titulars prendre les mesures oportunes per a l’adaptació.

Programa

 

9 h. Acreditacions. 

 

9.15 h. Benvinguda a càrrec de Miquel Darnés, Degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).

 

9.20 h. Benvinguda a càrrec de Josep Maria Pàmies, Vicedegà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (ENGINYERS TARRAGONA)

 

9.25 h. Presentació a càrrec de Josep Maria Perdigó, Secretari Tècnic del Gremi de Caldereria. 

 

9.30 h. Preàmbul REP. Disposicions addicionals, transitòries i finals. Articulat REP, a càrrec de Joan Carles Esteban, Cap de Secció d'Aparells a Pressió, Servei de Seguretat d'Instal·lacions, Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

 

10.10 h. Unions Permanents a càrrec de Vicente Pedrosa, Responsable Tècnic, Departament d’Inspecció Reglamentària, Departament de Soldadura de SCI, Servicios de Control e Inspección. 

 

10.20 h. Annex I: Instal·ladors. Annex II: Instal·lació i posada en servei. Annex III Inspeccions periòdiques i Annex IV Impressos a càrrec de Carlos Gaudes, Director Tècnic BSI-01 Àrea Mecànica de TÜV Rheinland Iberica ICT, S.A. 

 

10.50-11:15 h. Descans. 

 

11:20 h. EP-1 Calderes, a càrrec de Josep Maria Perdigó, Enginyer Industrial a Perdigó, Secretari Tècnic del Gremi de Caldereria. 

 

11.35 h. EP-2 Centrals tèrmiques, a càrrec de Joan Pau Anguera, Responsable del Departament d’Inspeccions Reglamentàries d'Eurocontrol. 

 

11.45 h. EP-3 Petroquímiques, a càrrec d'Andreu Gallardo, Product Manager de SGS.

 

12 h. EP-4 Criogènics a càrrec de Joan Pau Anguera, Responsable del Departament d’Inspeccions Reglamentàries d'Eurocontrol.

 

12:10 h. EP-5 Equips de respiració autònoma, a càrrec de Francisco Cano, Inspector acreditat Departament d’inspecció Reglamentària de SCI, Servicios de Control e Inspección. 

 

12:25 h. EP-6 Recipients a pressió transportables, a càrrec de Roberto Garcia, Responsable de la Unitat Operativa d'Aparells a Pressió i Energia d'OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U

 

12:40 h. EP-7 Terminals de GNL, a càrrec de Juan Manuel López, Expert en Soldadura i Assaigs No Destructius a la Gerència d'Equips i Materials d' Enagás Transporte, S.A.U

 

12:55 h. Torn de preguntes. 

 

13.25 h. Cloenda de la jornada, a càrrec d'Oriol Sagarra, Secretari del Gremi de Caldereria. 

Observacions

Aquesta conferència és gratuïta per a col·legiats i precol·legiats d'ENGINYERS BCN, ENGINYERS TARRAGONA i agremiats del Gremi de Caldereria.

 

Per a l'assistència a aquesta conferència, els col·legiats teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 2 hores que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

 

- Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

 

En el cas de seguir l'activitat per videostreaming, abans de l’inici de l’activitat, si teniu qualsevol incidència de connexió podeu contactar amb els nostres tècnics i us podran atendre. Truca al 934961420 o envia un correu a incidencia.tic@ebcn.cat.

 

Si no podeu assistir us agrairem que anul·leu la vostra inscripció a partir d’aquest enllaç o ho comuniqueu al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20)

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat de les conferències programades. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar la conferència si considera insuficient el nombre d’inscrits.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.