Jornada preparatòria de certificació professional

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
15 d’octubre de 2018, a les 17.00 h
Tipus
Presencial
Lloc
Club EBCN
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
Proposada per
Serveis Tècnics
EBCN TV

Programa

ENGINYERS BCN és el primer Col·legi professional a nivell estatal acreditat per l'ENAC com organisme certificador de persones segons la Norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. El Col·legi certifica les teves competències com expert. Les certificacions acreditades són una eina que aporta confiança al mercat, les autoritats i els empleadors sobre la competència de determinades persones per executar certes activitats. Aquesta confiança s’aconsegueix per mitjà del procés acceptat globalment, d’avaluació i reavaluacions periòdiques de la competència de la persona certificada que recull la norma.
 
ENGINYERS BCN organitza jornades preparatòries per als interessats que vulguin accedir a la certificació, on s'explicarà com preparar les proves, el material necessari així com un petit tast de les preguntes.