II Fòrum: Gestió de la seguretat

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
16 de juny de 2021
De 9.15 a 13.30 h.
Tipus
Videoconferència
Durada
5 hores
Lloc
En línia
EBCN TV

Organitzat per

Organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) amb la col·laboració de l'Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT). 

Objectius

ENGINYERS BCN dedica els anys 2020 i 2021 a l'Any de la Seguretat Industrial. La majoria dels nostres professionals col·legiats treballen en àmbits de la seguretat industrial: elaborant disposicions normatives, inspeccionant, projectant i dissenyant, instal·lant, mantenint, homologant, certificant, auditant, analitzant i preveient riscos, així com formant i sensibilitzant sobre la importància de la seguretat industrial. 

 

 

L'objectiu principal és difondre, debatre i analitzar, dins el marc de la seguretat industrial de les instal·lacions, els avenços realitzats en els últims anys, presents i futurs, amb l'aplicació de les noves tecnologies i canvis normatius, així com la integració en l'operatiu del dia a dia dels processos industrials i el concepte de seguretat, tant per a les persones i els béns com per al medi ambient. 

 

 

La seguretat industrial no és un procés auxiliar del procés productiu. És un procés principal que ha d'estar integrat en tota la cadena productiva. És bàsic que les empreses tinguin una política i un projecte empresarials que englobin la seguretat industrial dins dels sistemes de gestió dels processos, amb una correcta prevenció, per evitar en tot moment els riscos industrials. 

 

 

L'R+D+I de les empreses té un paper fonamental en aquest objectiu, i per això us convidem a sumar-s'hi perquè hi aportin les novetats en tecnologia, solucions, procediments, eficàcia i eficiència, eines i materials, manteniment, projecte, formació, coneixements, experiències i sensibilització que contribueixin a la integració de la seguretat en totes les activitats industrials. 

 

Aquest II Fòrum s’ha centrat en el tema de la gestió de la seguretat, ja que s’ha de saber gestionar correctament per obtenir una reducció del risc d’accident. Per això s’ha de saber totes les disposicions legals que ens afecten, saber les tècniques adients per tenir consciència dels nostres perills i conseqüències. S’ha d’involucrar a tot el personal en la filosofia de la Seguretat. La formació, és una bona gestió de la seguretat que juntament amb l’anàlisi de riscos, sistemes de gestió integrats i plans d’auditoria, són la millor solució per obtenir tranquil·litat.

Programa

En el marc de l'Any de la Seguretat Industrial, Enginyers BCN presenta el II Fòrum: Gestió de la Seguretat, amb el següent programa: 

 

08.45-9.15 h. Acreditació dels assistents. 

 

9.15 h. Presentació a càrrec de Sergi Carreras, Coordinador de l'Any de la Seguretat Industrial

 

9.30-10.30 h. Taula rodona.

Moderació a càrrrec de Sergi Carreras, Coordinador de l'Any de la Seguretat Industrial. 

Amb la participació de representants de l'Administració i Entitats que exposaran la seva experiència en Best Practices:

 

-Gestió de la Seguretat Industrial al Port de Tarragona, des de la perspectiva del RD 840/2015, que aprova les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus amb substàncies perilloses.  El pla d'autoprotecció del Port de Tarragona com a eina preventiva d'anàlisi dels riscos existents, organització de la resposta davant d'emergències i la coordinació amb d'altres administracions, a càrrec de Jesus Teva, Responsable de Seguretat i Autoprotecció de l'Autoritat Portuària de Tarragona. 

 

-Què s'està fent des de la Indústria Química per a mantenir el nivell de Seguretat d'un Sector amb una cultura de Seguretat molt arrelada. A més, donada la trajectòria professional del ponent, ens donarà la seva visió dels passos que han de donar les empreses amb més recorregut per fer, en l'àmbit de la seguretat, un canvi de paradigma i instaurar una filosofia o cultura de seguretat que permeti reduir l'accidentabilitat, a càrrec de Joan Vicenç Duran, President de la Comissió de Seguretat Industrial de Fedequim.  

 

10.30-11.30 h. Taula rodona. 

Moderació a càrrec d'Elias López, president del Clúsic i CEO de Prefire. 

Amb la participació de:

Joan Fargas, Barcelona HSE Business Partner d'Akzo Nobel

Josep Mª Plana, Director Tècnic de Quimidroga, S.A.

Luciano Fischer, Director de Seguretat a Espanya i Portugal de Basf Española, S.L.

 

 

 

 

11.30-13.30 h. Ponències de diverses empreses que aportaran solucions tecnològiques vinculades a la gestió de la seguretat.

 

-Perill i les conseqüències que comporten els vessaments accidentals de líquids contaminants provinents d'indústries, on es referenciaran casos reals ocorreguts en el passat. Normatives generades per combatre aquesta problemàtica, la normativa APQ (emmagatzematge de productes químics). Opcions existents per combatre aquests incidents, destacant solucions pràctiques i efectives com les barreres de contenció de líquids contaminants i els obturadors de canonada. A càrrec de Javier Aparicio, Sales Engineer de Lcftech. 

 

-Novetats legislatives a la indústria o Gestió dels requisits legals a través de l'aplicatiu Rele HSE. Es realitzarà un breu resum de les principals novetats legislatives de l'últim any que afecten al sector industrial, en els àmbits de medi ambient, de seguretat industrial i de prevenció de riscos laborals, i presentació de l'aplicatiu Rele HSE, una eina que permet gestionar els requisits legals aplicables a qualsevol activitat industrial, crear les alertes per a les renovacions de permisos, realització d'inspeccions o controls, i que minimitza el temps que aquestes empreses han de dedicar a la interpretació de la normativa que els aplica. A càrrec de Joan Pagès, Departament d'Operacions de Tandem HSE, S.L.

 

-Actuacions de recuperació de danys després de vessaments de productes perillosos en el marc de la Seguretat Industrial i Responsabilitat Ambiental, a càrrec de Stefan Recht, Delegat Zona Catalunya i Llevant de Conterol. 

 

-E-pocket. La tecnologia encaminada a l'eficiència preventiva en camp. Un degut cumpliment legal en matèria de seguretat per contrates així com conèixer in situ la capacitació de cadascun dels treballadors en matèria preventiva, permet atenuar els riscos i per tant la probabilitat que ocorri un accident. E-pocket ofereix un sistema que permet a totes les figures intervinents aportar i participar en la seguretat col·lectiva a través de comunicacions de risc i visites de seguretat i el contingut de la qual és plasmat en un quadre de comandament del pla d'auditories del sistema de gestió. Una aplicació mòbil per a la seguretat a càrrec d'Iñigo Cantera, Director de Desenvolupament de Negoci d'E-coordina, 

 

13.30 h. Cloenda del Fòrum per part de Miquel Darnés, Degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

 

Observacions

Aquest Fòrum es realitzarà en directe a les 9.15 h. La durada serà de cinc hores. 

 

El mateix dia de realització del Fòrum, s'informarà per correu electrònic de la metodologia a utilitzar i enllaç corresponent per a realitzar la connexió. 

 

Abans de l’inici de l’activitat, si teniu qualsevol incidència de connexió podeu contactar amb els nostres tècnics i us podran atendre. Truca al 934961420 o envia un correu a incidencia.tic@ebcn.cat.