Fitxes operatives per bombers en cas d’emergència (FOER)

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
8 de maig de 2018, de 17 a 20 h.
de 17 a 20 h.
Tipus
Presencial
Durada
3 hores lectives
Lloc
Sala d'actes del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
Proposada per
Departament de Formació
EBCN TV

Objectius

L'objectiu de la sessió serà definir els paràmetres tècnics que faciliten la intervenció de bombers. S'informarà dels primers passos per a l'elaboració de les fitxes operatives destinades a bombers. 

Programa

1. Objectiu de la jornada. 

2. Què és una fitxa FOER: exemples

3. Informació que cal a bombers: 

     a)Sectorització real.

     b)Accessibilitat

     c)Riscos presents a l'establiment per a la seguretat dels bombers

     d)Distribució de l'edifici per plantes

4. En el cas d'elaborar PAU: aspectes operatius (no administratius) que cal considerar:

     -Rebuda de bombers

     -Transmissió d'informació in situ

     -Accions crítiques que cal realitzar: evaquació, sectorització i situació segura de l'establiment. 

5. Barcelona: aspectes singulars a tenir presents en la redacció d'un Pla d'Autoprotecció. 

6. Presentació del model SOAP: activitats a via pública. La importància dels Districtes. 

7. Operativitat en instruments d'autoprotecció. Autoprotecció. 

8. Fitxes operatives de bombers de Barcelona. Similituds i diferències amb els Plans d'Autoprotecció i quina informació cal reflectir. 

Conclusions de la jornada i precs i preguntes. 

Impartit per

Carles Noguera, Subinspector Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Hèctor Carmona, Cap de la Unitat de Protecció Civil. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.