Autoconsum fotovoltaic: Modalitat, Instal·lacions, Normativa i Model financer

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
16, 17, 19, 26 i 30 de setembre de 2024
De 16 a 20 h.
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
20 hores repartides en 5 sessions de 4 h
Lloc
Aula 2, 3a planta del Col·legi
Consell de Cent, 365 - Barcelona
08009
BARCELONA

Objectius

 • Proporcionar una visió àmplia i alhora precisa de l'entorn renovable fotovoltaic. Presentar un resum del seu Estat de l'Art i en particular pel que fa a l'Autoconsum Fotovoltaic.
 • Analitzar les diferents modalitats d'autoconsum fotovoltaic i dels elements i esquemes que intervenen en cadascun dels sistemes d'autoconsum esmentats.
 • Desenvolupar exemples de casos pràctics d'instal·lacions industrials d'autoconsum fotovoltaic. Aplicar el concepte d'hibridació a un projecte d'autoconsum.
 • Veure les principals normatives legals i els diferents permisos necessaris per posar en funcionament instal·lacions d'autoconsum en les diferents modalitats.
 • Examinar els components principals d'un Model Financer i les seves ràtios. I, finalment, analitzar la casuística de les subvencions a l'autoconsum fotovoltaic.

Destinataris

 • Professionals de diferents àmbits, principalment d’enginyeries i despatxos d’arquitectura, que tinguin interès en les instal·lacions d’autoconsum. 
 • Tècnics municipals i d’administracions que necessitin avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de les instal·lacions d’autoconsum. 
 • Responsables d’enginyeria i de manteniment d’indústries que es plantegin realitzar actuacions en l’àmbit de l’autoconsum. 
 • Consultors energètics que vulguin aprofundir en l’àmbit de l’autoconsum. 
 • Altres.
Programa

INTRODUCCIÓ A L'ENERGIA FOTOVOLTAICA
- Energia Fotovoltaica
- Recurs solar 
 • Irradiància 
 • Irradiació 
 • Mapes Solars. PVGIS
- Emplaçament
- Estat de l'Art de la Tecnologia Fotovoltaica 
 • Mòduls fotovoltaics 
 • Suports / Seguidors 
 • Inversors 
 • Bateries
- Tipus d'instal·lacions fotovoltaiques
- Concepte d'hibridació 
 • Hibridació fotovoltaica + Bateries 
 • Hibridació fotovoltaica + Eòlica 
 • Hibridació fotovoltaica + Eòlica + Bateries
 
AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC
- Concepte d'autoconsum fotovoltaic
- Autoconsum vs. generació a xarxa
- Normativa Bàsica (RD 244/2019)
- Situació Actual autoconsum fotovoltaic
- Tipus d'autoconsum fotovoltaic
- Elements d'una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic 
 • Mòduls fotovoltaics 
 • Suports / Inclinació 
 • Regulador 
 • Inversor 
 • Bateries 
 • Comptadors d'Energia
- Esquemes segons tipus Instal·lació Autoconsum Fotovoltaic 
 • Habitatge Unifamiliar 
 • Edifici Habitatges 
 • Instal·lacions Industrials 
 • Horts Solars 
 • Altres aplicacions (Bombeig, etc.)

 

CASOS PRÀCTICS DE PROJECTES AUTOCONSUM FV
- Projecte autoconsum fotovoltaic aïllat
- Projecte autoconsum fotovoltaic col·lectiu
- Projecte autoconsum fotovoltaic per a gran Indústria
- Projecte central fotovoltaic en règim d'autoconsum fotovoltaic
- Projecte autoconsum fotovoltaic amb hibridació
- Principals programaris de Simulació 
 • PVsyst 
 • PVGis 
 • PVSol

 

NORMATIVA I PERMISOS
- Història i Situació Actual autoconsum fotovoltaic
 • Marc Normatiu   
 • Europeu   
 • Estatal   
 • A nivell comunitat autònoma   
 • A nivell Municipi
- Permisos
 
 
COMERCIAL I FINANCER
- Mercat Elèctric
- On vendre l'energia?
- Mercat Spot
- Contractes Bilaterals, PPA
- Factures i Tarifes
- Finançament i Subvencions
- Models Financers

Impartit per

Juan Antonio, Més de 25 anys en el desenvolupament de projectes i solucions en l'entorn de les Energies i Telecomunicacions. Experiència professional en el desenvolupament de projectes i en docència en la Universitat pública i privada en l'àmbit dels Sistemes Elèctrics de Potència i en l'ús de les tecnologies per supervisió i control remots, així com per a formació. Integració d'Energies Renovables en les xarxes d'energia actuals.

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (presencial): 245 €
Preu precol·legiats (presencial): 245 €
Preu no col·legiats (presencial): 345 €
Preu col·legiats (en línia): 245 €
Preu precol·legiats (en línia): 245 €
Preu no col·legiats (en línia): 345 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 

 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Bizum
 • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
  • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
  • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

Observacions

 

Per a la realització d’aquest curs de formació, sota la modalitat presencial, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 10  hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms pel seu lliurament. Aquests tiquets són vàlids per: 

 

- Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Formació bonificada

Aquest curs és pot bonificar per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), que té l'objectiu de donar suport a les empreses millorant les habilitats i capacitats dels seus empleats a través de la formació bonificada.

 

Contacta amb el Departament de Formació per sol·licitar més informació. Telf. 93 496 14 20 o bé per e-mail a: formacio@ebcn.cat

 

Certificat d’assistència i/o aprofitament

En cada curs es lliura un certificat quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs o d’aprofitament si supera el qüestionari final del curs.

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.