Certificació acústica de l’edificació a Barcelona

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
10 d'octubre de 2018, de 18:30 a 20:30h
18:30 a 20:30h
Tipus
Presencial
Durada
2 hores
Lloc
Sala d'actes del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
EBCN TV

Objectius

Des del 20 de Maig de 2017 a Barcelona, pels edificis que iniciïn la seva construcció, és necessària l’aportació del “Certificat de les mesures d’aïllament acústic" segons l’article 45.4 de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona. Tal i com especifica la disposició transitòria primera de l'esmentada normativa. L’afectació d’aquest requeriment s’aplica en els següents casos:

  • Edificis de nova construcció.
  • Edificis que han estat objecte d'obres de gran rehabilitació.
  • Els nous habitatges, resultants d'obres de reforma, rehabilitació o canvi d'ús.
  • L'ampliació d'edificis que doni lloc a nous locals o unitats funcionals.

Programa

- Antecedents del control acústic de l’edificació.
- Mostreig d’un edifici d’acord amb l’OMA: determinació del nombre i el tipus d’assaigs.
- Situacions problemàtiques i punts dèbils dels edificis: solucions constructives i execució.
- La repetició d’un mateix assaig pot derivar un resultat diferent: incertesa del mesurament.

Impartit per

Rubén López Tortosa, Director tècnic del departament d'acústica de TÜV SÜD ATISAE

Mariana Pastorino Barbero, Coordinadora Cataluña y Aragón Medio Ambiente Industrial de TÜV SÜD ATISAE.

Observacions

 

Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20). 

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs. 

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.