Publicada nova instrucció sobre els tràmits a seguir per les instal·lacions FV en matèria de Seguretat Industrial

11 de desembre de 2023
Comparteix
Temps de lectura
35"

A través de la Resolució EMT/4139/2023, la Direcció General d’Indústria acaba de publicar la Instrucció DGI 12/2023 sobre condicions i procediment a seguir, en matèria de seguretat industrial, per posar en servei les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques que s’acullin al règim de compensació d’excedents en baixa tensió. Aquesta instrucció té com a objecte regular la tramitació administrativa d’aquesta tipologia d’instal·lacions, així com fixar determinats aspectes tècnics a tenir present per posar-les en servei.

La instrucció es composa de dotze apartats i un Annex que recull el nou model de Certificat d’Instal·lació generadora fotovoltaica connectada a xarxa en BT, que serà obligatori a partir d’ara.