L’observatori del vicedegà: “Tal com som”

3 d'abril de 2023
Comparteix
Temps de lectura
3' 16"

En l’Observatori del Theknos de març-abril, el vicedegà Ricard Nogués parla de la importància d’una bona planificació econòmica per poder assolir els reptes marcats per l’Equip de Govern i recorda la Junta d’aprovació de comptes del dia 20 d’abril. Pots llegir l’article a continuació o a través d’aquest enllaç.

Observatori Theknos 254

TAL COM SOM

El desembre passat en Junta General es va aprovar el pressupost per al 2023 per una àmplia majoria a favor. En un dels seus llibres l’escriptora Anaïs Nin expressava: “No veiem les coses com són, sinó com som”. Certament, quan es planteja una previsió, cal veure la dimensió de futur per assolir els objectius segons una perspectiva real, i no com una declaració de bones intencions. Els anys d’experiència marquen la nostra proposta d’acord amb el que som, com a equip humà i com a entitat.

Per tenir veu davant del nostre entorn tècnic i també davant de la ciutadania, i alhora disposar de representativitat i ser referent en el món de l’enginyeria, cal apostar per accions que ens consolidin com a col·lectiu. Els que en formeu part, desitgeu aquest camí com a orgull de pertinença i també per disposar d’un fort desplegament de serveis.

L’estructura de venda i de cost d’ENGINYERS BCN es basa en aquests principis. El tancament econòmic del 2022 per les circumstàncies del mercat de les renovables, entre altres factors, ha comportat un increment que ens determina el volum de negoci de l’any en curs amb uns ingressos totals per quotes, per verificació documental i per altres serveis amb una xifra propera als tres milions d’euros. Aquest valor s’iguala al conjunt de costos per donar benefici zero, ja que som una entitat sense ànim de lucre. Els costos en un 46%, aproximadament, estan dedicats al servei dels col·legiats, poc més d’un 4% són tributs i un 41% aplega l’equip humà que garanteix l’excel·lent funcionament de l’entitat. La resta, més d’un 8%, es correspon a l’immobilitzat que inclou les inversions del Col·legi per fer-lo sòlid i potent per al present i per al futur.

Hi ha qui diu que només hi ha una cosa que fa un somni impossible, la por de fracassar. Jo hi afegiria que pot ser així si no estàs preparat per afrontar el que vols. En aquest sentit el Col·legi està capacitat, humanament i econòmicament, per assolir els reptes plantejats. També de manera proactiva i positiva treballem per a aquells que puguin pensar el contrari.

Amb aquest escenari farem que les activitats socials plantejades, a més d’un gran acte amb el rerefons de l’acció climàtica, siguin una realitat. I sempre fent costat als nostres col·legiats i col·legiades amb tots els usos dels serveis que en fan, tan directament com des de les comissions i els grups territorials.

M’agradaria recordar unes paraules de Xavier Rubert de Ventós, que malauradament ens va deixar el mes de gener i que, com a filòsof, va aportar reflexions importants. Un dels seus aforismes és: “La paraula al·ludeix al que fas i no al que ets”. Potser si agafem l’essència del que hem expressat a l’inici d’aquest l’escrit i al final, arribarem a la conclusió que “som allò que fem”. I que així sigui durant molts anys per tal de ser l’entitat col·legial de referència en la defensa dels enginyers i enginyeres de l’àmbit industrial.

I, com sempre fem, us demanem la vostra participació a les votacions dels dies 19 i 20 d’abril d’enguany per aprovar la gestió de la Junta de Govern, del compte de resultats de l’exercici i del balanç tancat el 31 de desembre del 2022. Encara que l’objectiu sigui zero, s’ha assolit un resultat final amb guanys, un cop auditats els comptes. Aquestes xifres ens fan ser com som, més forts.

Ricard Nogués Parra

Vicedegà

nogues@ebcn.cat

@noguesricard