L’observatori del Degà: “Àgils i forts”

27 de juliol de 2023
Comparteix
Temps de lectura
3' 18"

En l’Observatori del Theknos de juliol-agost, el degà Miquel Darnés parla de les accions que s’han fet al Col·legi i la feina que es continua fent per fer avançar la professió i els col·legis. Pots llegir l’article a continuació o a través d’aquest enllaç.

Observatori Theknos 256

ÀGILS I FORTS

Hi ha un proverbi africà que diu que si vols anar ràpid, vagis sol, però que si vols anar lluny, vagis acompanyat. Nosaltres volem les dues coses: per una banda, necessitem ser àgils per implementar els canvis que ens ajuden a adaptar-nos a les necessitats canviants dels col·legiats i la professió i, per l’altra, necessitem tenir massa crítica i economia d’escala per poder afrontar projectes i accions que ho reclamen. Així doncs, a ENGINYERS BCN darrerament hem fet accions força ràpides, com ara adaptar les dues aules per oferir una formació híbrida de qualitat a la qual poden arribar a connectar-se 100 persones a la mateixa sessió; convertir la sala de juntes en un espai polivalent, que també serveix-hi d’aula; programar una activitat de networking empresarial amb 64 participants (30 empreses i 34 col·legiats); crear un nou web on hi ha més de 500 documents i 265 vídeos publicats; fer un acte amb vuit experts i més de 100 assistents sobre la crisi climàtica, etc.

Però també volem anar lluny. I, per tant, fem servir la força que ens dona pertànyer al Consell de Col·legis de Catalunya i ocuparne la presidència. Actualment, tenim entre mans diversos projectes que, si acaben cristal·litzant, ens faran avançar. D’una banda, estem treballant amb l’ICAEN perquè cada col·legi pugui tenir una oficina col·legial de transició energètica per informar les empreses, sobretot de l’àmbit industrial, en la implantació de renovables i que generi feina per als col·legiats. També, en aquest cas de bracet dels arquitectes tècnics, arquitectes i enginyers industrials, estem amb converses amb el Departament de Territori perquè aviat aparegui el decret que habiliti els col·legis per fer informes d’idoneïtat tècnica (IIT), com ja fem amb l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu és agilitzar els tràmits de llicències d’obres en tots els ajuntaments del país que ho vulguin.

Cal no oblidar la col·laboració amb el COGITI (Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España). Com a degà, ocupo una vocalia de la junta executiva, el vicesecretari assisteix a les reunions del Grup de Treball d’Exercici Lliure i l’assessor jurídic, a les reunions de lletrats, entre altres coses. Darrerament els nostres serveis tècnics han participat en l’elaboració d’un estudi per analitzar els currículums formatius dels graus d’enginyeria de l’àmbit industrial i estem treballant en la implantació d’un punt d’informació cadastral al Col·legi.

Altrament, aprofitem la força que ens dona la METGEC (Mesa de les Enginyeries Tècniques i Graus en Enginyeria de Catalunya) per fer sentir la nostra veu. Ara estem centrats a organitzar un acte potent, per al pròxim 8 de març, per reivindicar la necessitat que les dones estudiïn enginyeria. En els propers deu anys a Catalunya caldran uns 40.000 enginyers i enginyeres. No podem continuar amb percentatges femenins tan baixos com els actuals. A ENGINYERS BCN, només un 8% són col·legiades i a la resta d’enginyeries les coses no estan gaire millor. Cal que l’Administració es posi les piles i faci accions destinades a crear vocacions d’enginyeres entre el jovent. Així doncs, continuarem fent feina ràpida i àgil com a Col·legi, i aprofitarem la força que ens donen els gairebé 10.000 col·legiats del Consell i els prop de 15.000 de la METGEC per fer pinya i fer avançar la professió i els col·legis.

Miquel Darnés

Degà

darnes@ebcn.cat

@miqueldarnes