L’INGITE presenta una denúncia a la Comissió Europea per un possible incompliment del Dret Comunitari en Funció Pública

3 de juliol de 2023
Comparteix
Temps de lectura
1' 57"

El Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea, que ha estat admesa a tràmit el passat 16 de juny, per un possible incompliment del Dret Comunitari.

La denúncia presentada per l’INGITE considera que s’estan vulnerant matèries relacionades amb l’ocupació, afers socials i igualtat d’oportunitats. El document fa referència a l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), on s’estableix el següent: «Els cossos i les escales es classifiquen, d’acord amb la titulació exigida per a l’accés als mateixos, en els següents grups: Grup A: Dividit en dos Subgrups, A1 i A2. Per a l’accés als Cossos o Escales d’aquest Grup (Grup A), s’exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau. La classificació dels Cossos i Escales en cada Subgrup estarà en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a desenvolupar i de les característiques de les proves d’accés […]».

Segons aquest articles, la titulació exigida per a l’accés al Grup A és la de Grau, però això no passa amb les enginyeries, ja que en l’Administració Pública hi ha cossos d’enginyers, per als quals s’exigeix estar en possessió de determinades titulacions regulades d’Enginyeria, específicament el màster, de manera que els graduats en Enginyeria no poden optar al mateix nivell de la funció pública espanyola, i queden discriminats respecte a la resta de titulacions de grau.

En una roda de premsa convocada avui a la seu de COGITI, Jose Antonio Galdón, president del INGITE i el COGITI, del que ENGINYERS BCN forma part, ha afirmat que “s’està generant a Espanya una discriminació amb els graduats en enginyeria, ja que altres titulats de Grau sí que tenen accés al Grup A1 de la funció pública espanyola, vulnerant així l’art. 21 de la Carta dels drets fonamentals de la UE, que prohibeix tota discriminació entre treballadors“. I, a més, afegeix, “s’impedeix que qualsevol ciutadà europeu degudament qualificat (graduat en Enginyeria) pugui accedir a aquestes places, per tant, es vulneren els principis de lliure circulació“.

Pots veure el vídeo complet de la roda de premsa de la denúncia a través d’aquest enllaç.