Disponible la memòria de 2022

4 d'abril de 2023
Comparteix
Temps de lectura
1' 52"

Ja pots consultar aquí la Memòria de l’any passat. Es tracta d’una presentació en línia que resumeix el viscut al Col·legi durant 2022. Recorda que la Junta General Ordinària del 20 d’abril revisarà i aprovarà, si procedeix, la gestió de la Junta de Govern, el compte de resultats de l’exercici 2022 i el balanç tancat el 31 de desembre de 2022.

La Memòria

És una síntesi dels temes més destacats de l’any, la tasca dels departaments del Col·legi, les activitats més remarcables, la situació patrimonial i financera i els resultats econòmics d’ENGINYERS BCN. Pots veure la versió de 2022 en aquest enllaç.

Junta General Ordinària 

La propera Junta General Ordinària se celebrarà el dijous 20 d’abril, a les 19 h, a la sala d’actes del Col·legi. L’ordre del dia és el següent:

  • Examen i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta de Govern, del compte de resultats de l’exercici 2022 i del balanç tancat el 31 de desembre de 2022.
  • Examen i aprovació, si procedeix, de les propostes que hi figurin en l’ordre del dia i s’hagin presentat d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 29 que es reprodueix tot seguit: “Fins cinc dies hàbils abans de la celebració de la Junta General Ordinària es podran presentar propostes, autoritzades almenys amb la signatura de 35 col·legiats, en l’ús dels seus drets col·legials, per ser debatudes i, si s’escau, aprovades per la Junta General”.
  • Precs i preguntes.

Vota

Recorda que també podràs votar de dues maneres:

  • Telemàticament: Durant els dies 19 i 20 d’abril (fins que així ho indiqui el secretari durant l’acte presencial). A partir de les 9 h del dia 19 rebràs un codi i un enllaç per SMS i/o correu electrònic. Accedeix a l’enllaç i segueix els passos. Ho pots fer per mòbil, tauleta o ordinador. 
  • Presencialment: Durant la junta. A partir de les 19 h del 20 d’abril. A mà alçada. La junta es podrà seguir a distància a través de videostreaming. També es podran enviar preguntes mitjançant aquest sistema.

Documentació d’utilitat

Convocatòria de Junta General Ordinària: català/castellà.

Comptes anuals de l’exercici 2022.

Tota la informació.