Consultar licitacions de forma ràpida

5 d'octubre de 2023
Comparteix
Temps de lectura
47"

El COGITI presenta dos portals per recopilar de manera ràpida i senzilla les licitacions. Els portals divideixen les licitacions entre estatals i europees.

Les licitacions públiques representen una font de negocis molt rellevant. Els contractes públics, que s’adjudiquen a través de convocatòries de licitació, abasten una àmplia gamma d’àmbits tals com estudis, assistència tècnica i consultoria, entre molts altres. L’objecte dels contractes és l’adquisició de serveis, béns o obres amb la finalitat de garantir el bon funcionament de les institucions o els programes tant estatals com de la UE.

Per aquest motiu i amb la intenció de fer arribar de forma ràpida i directa als enginyers i les empreses aquestes licitacions, el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) ha dissenyat i desenvolupat dos portals web que recopilen aquestes oportunitats de negoci: el portal de licitacions estatals i el portal de licitacions europees.