La pròxima Junta General Ordinària serà el 18 d’abril

26 de març de 2024
Comparteix
Temps de lectura
2' 7"

A les 19.00 h se celebrarà una Junta General Ordinària a la seu del Col·legi que precedirà a la Junta General Extraordinària. Es revisarà i s’aprovarà, si procedeix, la gestió de la Junta de Govern, el compte de resultats de l’exercici 2023 i el balanç tancat el 31 de desembre de 2023.

En la reunió de la Junta de Govern del 20 de març s’ha acordat la convocatòria de la Junta General Ordinària el pròxim 18 d’abril a les 19.00 h, és a dir, en el mateix dia que la Junta General Extraordinària que se celebrarà a les 20.00 h.

La Junta

L’ordre del dia és el següent:

  • Examen i aprovació, si procedeix, de la gestió de la Junta de Govern, del compte de resultats de l’exercici 2023 i del balanç tancat el 31 de desembre de 2023.
  • Examen i aprovació, si procedeix, de les propostes que hi figurin en l’ordre del dia i s’hagin presentat d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 29 que es reprodueix tot seguit: “Fins cinc dies hàbils abans de la celebració de la Junta General Ordinària es podran presentar propostes, autoritzades almenys amb la signatura de 35 col·legiats, en l’ús dels seus drets col·legials, per ser debatudes i, si procedeix, aprovades per la Junta General”.
  • Precs i preguntes.

Documentació relativa a la Junta General Ordinària

Convocatòria de Junta General Ordinària: català / castellà.

Memòria d’activitats del Col·legi al 2023.

Comptes anuals.

Informe d’auditoria.

Revisió de comptes.

Votació telemàtica i emissió en directe

Aquells col·legiats que així ho prefereixin podran votar telemàticament a partir de les 9 del matí del dia 17 d’abril. S’habilitarà un sistema que permetrà emetre el vot en línia i la participació sobre els temes plantejats en aquesta junta. Pròximament es donaran a conèixer més detalls sobre com efectuar el vot electrònic.

Per poder exercir el dret a vot telemàtic és imprescindible tenir actualitzat el correu electrònic i el número de telèfon mòbil. Es poden comprovar les dades i actualitzar-les a través de l’àrea privada.

A més, s’emetrà en directe a través de videostreaming, de manera que tothom que no sigui present a la sala podrà seguir el desenvolupament a través d’Internet i votar telemàticament després del torn de preguntes corresponent. El dia de la Junta ho podreu seguir aquí.